Místo podnikání

Pokud jste OSVČ (živnostník – máte živnostenské oprávnění), musíte mít tzv. místo podnikání. To může být vaše adresa trvalého bydliště (potřebujete ale souhlas majitele domu, což je někdy problém), na adrese musíte zajistit řádné označení místa podnikání a řadu dalších formalit.

Že to zní složitě? Máte pravdu, zákon vyžaduje spoustu povinností, a je lepší se obrátit na společnost, která se poskytováním místa podnikání zabývá profesionálně.

Dostanete obratem souhlas s umístěním místa podnikání za malý poplatek, máte zajištěno označení, příjem pošty, a splněny všechny náležitosti.

Pokud máte bydliště na úřadě (adresa ohlašovny), tak místo podnikání potřebujete vždy – nemůžete ho mít na úřadě, úřady to nepovolují. I tak se vám tato služba určitě vyplatí a vážně o ní přemýšlejte.