Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů pro občany ČR při zápisu do obchodního rejstříku (založení nové firmy) již není vyžadován – rejstříkový soud si jej vyžádá sám.

Osoby odsouzené za ekonomickou trestnou činnost nemohou vykonávat funkci statutárního orgánu, má-li osoba záznamy v rejstříku trestů, není neobvyklé, že si soud vyžádá rozsudky a do té doby přeruší rejstříkové řízení.